FRUITS VEGETABLES DESIGN

凡是好吃的水果,必须有一个先决条件:自然生长至充分成熟!只有这样的果实,其积累的营养成分才足够,其固有的风味才会形成,才会好吃!”“自然生长至充分成熟的前提条件:多施用有机肥料,不用或少用化肥...

首页             新鲜蔬果             关于我们            健康资讯             联系我们
——————————————————————————————————————————